Stavanie ohrady pre zvieratá

Pletivo, lanká, pásky alebo drôty? Čím osadiť ohradu pre zvieratá a aké vodiče vybrať na elektrický ohradník? 

Už sme si povedali niečo o tom, aké koly sa hodia na stálu – pevnú ohradu a to podľa toho, aká je pôda. Teraz predstavíme ohradové vodiče na oplotenie pre pevnú ohradu.

Voľba typu vodičov nie je jednoduchá záležitosť. Od čoho závisí ? 

 • 1/ od druhu zvierat :                                                                             
  • domáce / pes,sliepky,/ 
  • hospodárske /kravy, ovce, kozy, kone /   
  • divožijúce  / jeleň, diviak /                                                                                          
  • šelmy / vlk, medveď, rys , kormorán/
 • 2/ od veľkosti ohrady – na aký účel ohradu potrebujeme:
  • na poľné kultúry                                                                                                        
  • na pasienky                                                                                                                         
  • na nočné ustajnenie                                                                                                 
  • na ochranu stád                                                                                                   
  • na ochranu včiel 
 • 3/ od toho, či chcete mať na ohrade elektrický ohradník.

Čo teda na elektrický ohradník?                                                                                                        

Drôt, lanko alebo pásku?

Pri elektrickom  ohradníku musíme na ohradu inštalovať vodiče elektrických impulzov, ktoré na ohradové koly alebo tyče pripevníme pomocou izolátorov.                                         

Aký vodič treba vybrať?

Odpoveď na túto otázku sa odvíja jednak  od druhu zvieraťa, ktoré bude v ohrade umiestnené a tiež od rozlohy pastviny. Niekedy môžeme vodiče na ohrade kombinovať, napríklad lanká a pásky alebo drôty a pásky.

Zhrňme využitie jednotlivých typov vodičov:

Drôty

Ohradníkové drôty sú vhodné pre stále ohrady a ohrady o veľkej rozlohe. Sú trvanlivé, pevné, stabilné a dobre vodia elektrické impulzy. Využijete ich na elektrický ohradník pre hovädzí dobytok a na ochranu poľných kultúr. Nevhodné sú pre kone – kôň drôt nevidí a ak sa splaší, môže do drôtov naraziť a zraniť sa.

Lanká

Vodivé lanká sú ľahké polyetylénové ohradové vodiče. Vodivosť zaisťujú vpletené kovové drôtiky. Materiál vodivého drôtika ovplyvňuje vlastnosti lanka: medený drôtik má malý vodivý odpor, zároveň však nie je tak pevný, naopak nerezový drôtik má vyššiu pevnosť na úkor väčšieho odporu.

Oproti drôtu sa s nimi dobre manipuluje, ľahšie sa rozmotávajú, osadzujú do izolátorov, zmotávajú a prenášajú. V porovnaní s drôtom majú ale nižšiu životnosť, hodia sa preto hlavne na dočasné pasienky.

Lanká PET sú vhodné aj pre kone, pretože sú dobre viditelné.

Pásky

Ohradové pásky sa podobne ako lanká skladajú z polyetylénového materiálu, pretkaného vodivým drôtikom. Na pásky sa používa oceľový galvanizovaný drôtik, ktorý má oproti nerezovému drôtiku  menší odpor, avšak nemá rovnakú pevnosť. Pásku na ohradník môžete použiť  v niekoľkých šírkach – od 1 cm až do 4 cm.

Pre chov koní sa odporúčajú pásky o šírke 1 cm. Takúto pásku kôň vidí, pri zamotaní sa tenšia páska skôr pretrhne a nespôsobí porezanie koňa. Širšie pásky sa odporúčajú použiť tam, kde hrozí väčšie riziko vbehnutie do ohrady. Kravy sa širšieho pásika boja viac než tenšieho. Preto sa niekedy tiež na ohrade kombinujú vodiče rôznej šírky – napr. širšia páska hore a pod ňou 2 rady laniek.

Ovce alebo kozy samotný elektrický ohradník nemusí zastaviť. Sú to húževnaté zvieratá, na ktoré sa hodí mať na ohrade tzv. lesné pletivo, z ktorého sa postaví stála a pevná ohrada. Pletivo môžete na stálu ohradu pre ovce a kozy nasadiť buď samostatne, alebo práve v kombinácii s elektrickým ohradníkom.
Pri stavbe ohrady si treba dať pozor, aby bolo pletivo správne napnuté. Ak tomu tak nebude, môže voľnejšie pletivo nabádať zvieratá k pokusom o jeho prekonanie.                                                                                                                                                                       
Pri nočnej alebo posuvnej ohrade pre ovce /na košarovanie/ sa používa lanko v 3 až  4 vrstvách nad sebou. Pozri tiež ochrana stád pred predátormi.
Ďalšia možnosť: pre mobilné ohradníky pre ovce a kozy je tiež možné využiť vodivé siete.


		
		
			

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.