KONTAKT

OVISFARMA SK s. r. o.
Kpt. Nálepku 565
017 01 Považská Bystrica

IČO: 36014508
DIČ: 2020110983
Zapísaná v registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel Sro, Vložka číslo 3581/R IČO: 36 014 508

Tel.: 042 / 43 24 838
Mobil: 0948 230 609
E-mail: ovisfarma@gmail.com