STAVBA ELEKTRICKÝCH OHRADNÍKOV

10 zásad pre fungujúci  a bezpečný ohradník

       Kvalitný zdroj s vhodnou silou impulzov

       Ohradu udržujte čistú, bez porastu, ako tráva a kríky
( V opačnom prípade dochádza k sťahovaniu impulzov do zeme a tým ku sťahovaniu účinnosti ohradníka a nadmernej spotrebe batérie )

       Zaistite perfektné uzemnenie, minimálne 1m hlboko, v prípade potreby na viacerých miestach
Je potrebné vybrať čo najvlhkejšie miesto – zvýšená vodivosť.
Používajte nehrdzavejúci dobre vodivý kov, zabezpečte tiež vodivé prepojenie medzi zemniacimi tyčami navzájom a medzi vlastným zdrojom impulzov, vrátane kontaktov na prístroji.

       Používajte originálne spojky. Nespájajte vodiče uzlami.
V núdzovom prípade použite aspoň mäkký viazací drôt, ktorým spoj previažete.
Vodiče v ohradníku nesmú byť nikde prerušené.

     Používajte iba dobre vodivý materiál

Použitie vodičov s malým odporom je nutné predovšetkým pri dlhých ohradách ( cez s2 km vodiča )

–     Vodič a predovšetkým zemniaca tyč nesmie byť hrdzavá – hrdza izoluje !!!
–     Pre pastvu koní používajte pásky, nie drôt

Páska je viac viditeľná a nereže. 

     Zaistite dobré prepojenie medzi zdrojom a ohradou
  Pre dokonalé spojenie použite vysokonapäťový kábel.

      Pri batériových zdrojoch kontrolujte pravidelne stav batérie

 –     Majte na pamäti, že na každom mieste musíte namerať min. napätie 2000 V

Táto hodnota prekoná odpor kože zvierat. Pri veľkých a menej citlivých zvieratách  je táto hodnota 3000 V.

        NEFUNGUJE ?
       NEVADÍ !

Pomôžeme Vám s prípadnými problémami
Obráťte sa na nás :

– tel. : 042/ 4323 838, 0948 230 609
ovisfarma@gmail.com