112scr a7c267d8adef5c2.jpg v 2017 04 21 10 3A03 3A45 1 Žľab plastový rovný 4 l