AKO20Sun20Power20S203000 Zdroj pre elektrický ohradník ...