Funkcie a benefity aplikácie fencee Cloud

Základné informácie o aplikácii fencee Cloud

Cloud zbiera dáta od generátorov a kontrolných monitorov. S pomocou FENCE WiFi GATEWAY GW100 tak môžete jednoducho nastavovať a ovládať jednotlivé zariadenia z jedného miesta pomocou mobilnej aplikácie alebo webového rozhrania.

Cloud

Je zabezpečené miesto na internete, cez ktoré spolu komunikujú všetky spárované zariadenia. Vďaka tomu je možné nielen zdieľať dáta s ďalšími užívateľmi, ale aj kontrolovať, nastavovať a ovládať ohrady prakticky odkiaľkoľvek. Jedinou podmienkou je pripojenie k internetu. Cez Cloud generátory nielen ovládate, ale aj kontrolujete pomocou notifikácií, ktoré sa hneď zobrazia v telefóne alebo v e-maili.

Máte prehľadný prístup ku všetkým dôležitým informáciam o ohrade a môžete si pre každý generátor a monitor nastaviť alarm, ktorý vás informuje o prekročení nastavených limitov. Zariadenie je možné na diaľku vypnúť/zapnúť, zmeniť výkon (50 %/100 %)nastaviť alarmy alebo  kontrolovať hodnotu napätia. Z monitoru získavate informácie o stave napätia ohrady.

 • RF generátor, pripojený na ohradu, komunikuje s centrálnou gateway. Z tej potom ľahko ovládate a nastavujete hodnoty pre každý generátor.
 • Monitor na ohrade meria hodnotu napätia. Pokiaľ merané napätie klesne pod nastavený limit, pošle varovanie do gateway a tá prostredníctvom Cloudu pošle upozornenie do vášho telefónu a na e-mail.

Všeobecné vlastnosti:

 • Aplikácia nemá obmedzenie na počet zariadení.
 • Mapové podklady – pro ľahkú orientáciu môžete zariadenie v mape rozmiestniť na konkrétnu polohu. Z mapy sa potom ľahko dá prekliknúť priamo na konkrétne zariadenie.
 • Ovládanie pomocou Cloudu podporujú chytré RF generátory  power DUO RF PDX a energy DUO RF EDX.

Ovládanie pomocou aplikácie

Ovládajte pripojené zariadenie pomocou aplikácie fencee Cloud. Získajte tak prehľad nad všetkými pripojenými zariadeniami vo vašom telefóne alebo tablete.

 • Aplikácia pre Android na stiahnutie v Google Play
 • Aplikácia pre Apple iOS na stiahnutie v App Store 

Ovládanie pomocou webového rozhrania

Kontrolujte a ovládajte pripojené zariadenie na vašom počítači pomocou webového rozhrania.

Sledujte hodnoty

Hodnoty, ktoré môžete nastavovať a monitorovať pomocou aplikácie fencee Cloud.

 • Napätie– aktuálne namerané napätie na zariadení
 • Stav batérie – sledujte stav batérií na všetkých pripojených zariadeniach
 • Stav – zobrazuje stav generátora. Rozlišujeme niekoľko stavov:

ON – zapnutý, funkčný   STANDBY – vypnutý v tzv. stand by móde, je možné ho diaľkovo zapnúť   OFF – vypnutý, bez možnosti diaľkového zapnutia

 • Režim – pri generátoroch môžete prepínať výkon (režim) na 100 % nebo 50 % výkonu
 • Alarm – užívateľom nastavená limitná hodnota napätia, kedy pri poklese pod túto hodnotu bude vyhlásený alarm
 • Kvalita uzemnenia
 • Výkon – podľa aktuálneho zaťaženia (odporu) ohrady, si generátor upravuje svoj výkon
 • Impedancia

Zoznamy zariadení a prehľadné grafy

S fencee Cloud budete mať perfektný prehľad.

 • Zoznamy zariadení– prehľadné zoznamy všetkých pripojených zariadení, zobrazené podľa nadradených gateway
 • Prehľadné grafy – grafické znázornenie priebehu nameraných hodnôt za posledných 7 dní

Online alarmy

Stále online – ihneď viete o probléme, ktorý nastal.

 • V prípade výnimočnej, poruchovej situácie – okamžitý alarm do telefónu v podobe notifikácie a na email

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.